fbpx

Informace pro spotřebitele

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej produktů, zboží a služeb s použitím internetu

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro prodej produktů a služeb Provozovatele, kterým je Vladimír Tvardek – studioTV, IČ:02851268, se sídlem Bohumínská 1173, 73532 Rychvald. Provozovatel není plátcem DPH.

1.2. Tyto VOP upravují vztahy mezi Provozovatelem (dále jen „Provozovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Zákazník" nebo "Uživatel"), uzavřených s prostřednictvím webových stránek prodávajícího umístěné na adrese www.studio-tv.cz (dále jen E-Shop)

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.