fbpx

Maturitní ples

Doba DVD je za námi. Záznam je pořízen kamerami ve vysokém rozlišení HD1080p, Widescreen 16:9, čimž záznam neztrácí na kvalitě ve které byl pořízen. Proto naše výstupy nejsou dodávány na DVD, ale jsou k dispozici v elektronickém formátu. Pro zájemce je možno vytvořit i DVD verzi, za příplatek.

V zakázce se počítá s vícekamerovým záznamem. Celé video tak bude více dynamické, akční a rozhodně nenudí. Je možno samozřejmě objednat pouze jednoho kameramana.

Tak jako svatby, má i maturitní video svůj scénář.

Záznamu plesu předchází (podle zvolené varianty) natáčení ve škole, kde Vás zachytíme při simulovaném vyučování, popřípadě i jiné Vámi zvolené činnosti. Kromě toho zaznamenáme i vnější a vnitřní prostory školy. Klip může být použít i jako video pozvánka. S natáčením počítáme v délce cca 60 minut.

Videoklip (Slideshow) vytvořený z fotografií, které jste během uplynulých let nashromáždili.

Přípravy na maturitní ples sestřihány do hudebního klipu.

Oficiální části jako nástup, předtančení, proslovy, stužkování jsou zaznamenány celé. Po skončení oficiální části, kdy následuje volná zábava se zaměříme především na ty nejživější momenty. S účastníky plesu možno dělat i rozhovory.

Samotné natáčení končíme až po půlnočním překvapení, pokud je plánováno.

Celý záznam zakončíme sestřihem těch nejdůležitějších momentů zakončený závěrečnými titulky se jmény maturantů a třídního učitele.

Záznam je dlouhý cca 60-120 minut, a je v plném rozlišení záznamu (FULL HD) s možností stažení záznamu z webového úložiště. Při této variantě zůstane zachována kvalita záznamu.

Co musíte připravit
  • fotografie z výletů, školy, brigád, praktického vyučování apod. A to z každého ročníku včetně učitelského sboru. Minimální rozlišení fotografií musí být 2000:1000 pixelů
  • maturitní pozvánku na ples
  • časový scénář (program) maturitního plesu, včetně všech překvapení, předtančení atd. Scénář (program) můžete dodat až v den maturitního plesu. V případě že během maturitního plesu dojde k nějaké důležité změně ať již časové nebo obsahové (náhle doplníte scénář), nutno o těchto změnách informovat i kameramana nebo kameramany)
  • CD s hudbou určenou k předtančení, nástupu, šerpování a půlnočnímu překvapení. To platí jen v případě, že nebude možnost se přímo připojit na Vaší ozvučovací techniku
  • na e-mail: studio@studio-tv.cz poslat jmenný seznam studentů a jméno tř. učitele nejlépe ve Wordu nebo prostém textu, Notepad)
  • v případě, že budete chtít zařadit fotografie osob je potřeba fotografie zezadu označit čitelně hůlkovým písmem celým jménem; doporučeny jsou fotografie portrétové
  • v den natáčení ve škole je potřeba zajistit třídy a místa, ve kterých budeme moci natáčet a nejpozději 7 dnů před natáčením scénář, vaší představu o klipu
  • nejpozději 7 dnů před plesem je nutné předat všechny potřebné materiály k maturitnímu plesu (fotografie, maturitní pozvánku, CD s hudbou určenou k předtančení, nástupu, šerpování a půlnočnímu překvapení, jmenný seznam studentů – poslat e-mailem)
Image

Vyberte variantu

Varianta-A
6.000
Maturitní video
Záznam celého maturitního plesu plesu a všech nespodstatnější události z dané akce
Záznam zvuku přímo z hudební režie pultu zvukaře (pokud to podmínky umožňují)
Střih záznamu, včetně ozvučení a titulků, závěrečný sestřih
Video ke zhlédnutí na našich stránkách včetně el. licence a odkazu ke stažení
Poptávka
Varianta-B
8.500
Maturitní video
Natáčení ve škole
Slideshow s fotografií
Záznam celého maturitního plesu plesu a všech nespodstatnější události z dané akce
Záznam zvuku přímo z hudební režie pultu zvukaře (pokud to podmínky umožňují)
Střih záznamu, včetně ozvučení a titulků, závěrečný sestřih
Video ke zhlédnutí na našich stránkách včetně el. licence a odkazu ke stažení
Poptávka
Varianta-C
11.000
Maturitní video
Natáčení ve škole
Slideshow s fotografií
Záznam celého maturitního plesu plesu a všech nespodstatnější události z dané akce
Videoklip z příprav a nácviku před plesem
Záznam zvuku přímo z hudební režie pultu zvukaře (pokud to podmínky umožňují)
Střih záznamu, včetně ozvučení a titulků, závěrečný sestřih
Video ke zhlédnutí na našich stránkách včetně el. licence a odkazu ke stažení
Poptávka