fbpx

GDPR – pořizování a zveřejňování fotografií

S účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) od 25. května 2018 se šíří dotazy, zda je možné pořizovat fotografie či videa (mediální záznamy) z akcí pořádaných různými subjekty a následně je zveřejnit na internetu (webové stránky, sociální sítě, nástěnky apod.).

V případě, že se jedná o “veřejnou akci”, budou pořízené mediální záznamy spadat pod tzv. “zpravodajskou licenci”, která vychází ze zákona č. 89/2012 Sb. - (nový) občanský zákoník v ustanoveních § 84 až 90. I když GDPR mluví o mediáním záznamu fyzické osoby jako o osobním údaji, podle které je možné osobu identifikovat (viz čl. 4 odst. 1 GDPR), je potřeba zmínit, že GDPR není jediná právní norma a je potřeba se na problematiku podívat i z pohledu jiných zákonů. Je tedy potřeba v každém jednotlivém případě posoudit, zda se opravdu jedná o “veřejnou akci” a zda bude zveřejněný mediální záznam vhodný k informačnímu (zpravodajskému) účelu dané akce.

Účastníci veřejných akcích mohou očekávat, že se zpravidla na akci pořizují dokumentační mediální záznamy a budou následně zveřejněny po ukončení akce. Za veřejnou akci můžeme považovat např. koncerty, charitativní akce, konference, společenské nebo sportovní akce apod., které jsou přístupné široké veřejnosti. Čili na takovýchto akcích nebude nutné upozorňovat účastníky, že budou fotografováni nebo natáčeni. V souvislosti s dokumentační činnosti akce mohou být u mediálního záznamu uvedeny i jména a příjmení jako informace v souvislosti s daným účelem akce, např. kdo na koncertu vystoupil, kdo předával a převzal šek, kdo stanul na stupni vítězů nebo kdo se akce zúčastnil, a to bez souhlasu dotyčných osob.

Zveřejňování mediálních záznamů u akcí určených pro úzkou skupinu osob, např. soustředění, tábory nebo výlety, kde účastník nemusí očekávat, že bude pořizována dokumentace za účelem zpravodajské licence, je nutné účastníky o této skutečnosti informovat, např. piktogramy na vstupence, v propozicích akce, na přihlášce nebo jinak. Pokud účastník nesouhlasí, aby byl mediální záznam s ním zveřejněn, má právo vznést oprávněnou námitku proti zveřejnění. Pokud účastník poskytl svůj obraz dobrovolně a s vědomím, že jde o zachycení za účelem zveřejnění, není třeba mít jeho souhlas. Případné spory lze řešit v občanskoprávním sporu u soudu.

Účastníkům akcí je zde daná možnost zveřejněné fotografie stáhnout, popřípadě si z nich nechat udělat tisknutelnou kopii. (fotografii) a to jak zdarma, tak za úplatu. (dle výběru).

Pro sdílení náhledových před upravených fotografií je využívána galerie a výběrový objednávkový mechanismus.

Galerie akcí soukromého charakteru jsou zabezpečeny heslem.